امام رضا
اللهم عجل لولیک الفرج

علی علیه‌السلام امیر غدیر
1. عن زید بن أرقم و جماعة من الصحابة، قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: مَنْ كنتُ مولاه فعلی مولاه، اللهمَّ والِ مَنْ والاه وعادِ مَنْ عاداه؛ زید بن أرقم وگروهی از صلی‌الله‌علیه‌وآله صحابه روایت كرده‌اند كه رسول اكرم صلی الله علیه وآله فرمود: هر كس را كه من مولای او هستم علی نیز مولای اوست. خدایا یاران او را یاری و دشمنانش را دشمن بدار.

علی علیه‌السلام هادی امت
2. عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا المنذر وعلی هادی ـ و أشار بیده إلی علی و قال ـ: بك یهتدی المهتدون؛ ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه وآله روایت كرده كه آن سرور فرمود:
من بیم‌دهنده‌ام و علی هدایت كننده ـ و با دستش به علی علیه‌السلام اشاره كرده، فرمودند: به واسطه تو هدایت‌شوندگان راه می‌یابند و هدایت می‌شوند.

ورود به شهر علم پیامبر صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله
3. عن علیّ علیه‌السلام و ابن عباس و جابر بن عبدالله: قال صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا مدینة العلم و علیّ بابُها، فَمَن أراد العلم فلیأت الباب؛ علی علیه‌السلام و ابن عباس و جابر بن عبدالله روایت كرده‌اند كه پیامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: من شهر علمم و علی دروازه آن، پس هر كس طالب علم باشد از دروازه آن وارد شود.

علی علیه ‌السلام دو كفه ترازوی علم پیامبر صلی ‌الله‌ علیه‌ و آله
4. عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا میزان العلم وعلیّ كفتاه، والحسن والحسین خیوطه، وفاطمة علاقته، والأئمة من بعدی عموده، یوزن به أعمال المحبین لنا والمبغضین لنا؛ ابن‌عباس از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت‌كرده است‌كه حضرت فرمود: من میزان علمم، و علی دو كفه‌اش، و حسن و حسین بندهایش و فاطمه آویزه (شاهینش)، و امامان بعدی دستگیره آن هستند، كه در آن كار‌های محبان و دشمنان ما وزن و سنجیده می‌شود.

یاد علی علیه‌السلام عبادت است
5. عن عایشة و ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: ذكر علیّ عبادة؛ عایشه و ابن عباس از رسول اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت كرده‌اند كه فرمود: یاد كردن از علی عبادت است.

پیغمبر و علی علیهم السلام از یك ریشه‌اند
6. عن ابن عباس، قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا و علی من شجرة واحده، و الناس من أشجار شتّی؛ ابن عباس از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت می‌كند: من و علی از یك درخت آفریده شدیم و مردم از درختان متعدد.

كارزار علی علیه‌السلام بر تأویل قرآن
7. عن وهب بن صیفی: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا اُقاتل علی تنزیل القرآن، و علیّ یقاتل علی تأویل القرآن؛ وهب بن صیفی از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت كرده است كه حضرت فرمود: من برای تنزیل قرآن كارزار می‌كنم و علی در ارتباط با تأویل آن نبرد می‌كند.

من به درختی مانم كه...
8. عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا شجرة، و فاطمة حملها، وعلیّ لقاحها، والحسن والحسین ثمرتها، والمحبون أهل البیت ورقها من الجنّة حقّاً حقاً؛ ابن عباس از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت كرده كه حضرت فرمود:
من به درختی مانم كه فاطمه باردان آن و علی بارور سازنده آن، حسن و حسین میوه آن و دوستداران خاندانم برگ‌های آن درخت‌اند كه آن درخت و توابعش از بهشت‌اند.

علی علیه‌السلام حجت خدا بر بندگان
9. عن أنس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا وعلی حجّة الله علی عباده؛ انس از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت كرده كه حضرت فرمود: من و علی حجت خدا بر بندگانش می‌باشیم.

افتخار به علی علیه‌السلام
10. عن جابر: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: إنَّ الله عزّوجلّ یباهی بعلیّ بن أبی طالب كّل یوم الملائكة المقرّبین حتی یقول: بخ بخ هنیئاً لك یا علی؛ جابر از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله و سلم روایت كرده كه حضرت فرمود: خداوند با عزت و جلال هر روز بر فرشتگان مقربش به علی بن ابی‌طالب افتخار می‌كند. تا آن جا كه می‌گوید: به به! ای علی گوارا باد بر تو.

بشارت به علی علیه‌السلام
11. عن شراحیل بن مرة قال: سمعت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أبشر یا علی حیاتك معی وموتك معی؛‌ شراحیل فرزند مره گوید: از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله شنیدم كه فرمود: ای علی! بشارتت باد كه زندگی و مرگ تو با من است.

جواز عبور از صراط
12. عن أبی بكر قال: سمعت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله یقول: لا یجوز أحدٌ الصِّراط إلّا مَنْ كَتَبَ لَه علی الجواز؛ ابوبكر گوید: شنیدم رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرمود: احدی از پل صراط نمی‌گذرد جز كسی كه از علی جواز عبور داشته باشد.

همراه با پیامبر در بهشت
13. عن عمر، قال: سمعت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله یقول لعلیّ: یا علیّ یَدك فی یدی تدخل معی الجَنَّة حیث أدخل؛ از عمر بن خطاب نقل است كه گفت: شنیدم پیامبر اكرم صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله به علی فرمود:
ای علی! روز قیامت در حالی كه دست تو در دست من باشد وارد بهشت می‌شوی و من هر كجا كه داخل شدم، وارد خواهی شد.

دشمنی علی علیه‌السلام وخاندان رسول‌خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله
14. عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: ثلاث مَنْ كَُنَّ فیه فلیس منّی ولا أنا منه: بُغْضُ علی، وبُغْضُ أهل بیتی، ومَنْ قال: الإیمانُ كلام؛ جابربن عبدالله از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت‌كرده‌كه حضرت فرمود: سه چیز است در هر كه باشد از من نیست و من از او بیزارم: دشمنی علی، بغض خاندانم وهركس معتقد است‌كه ایمان صرف گفتار می‌باشد.

بهشت، آرزوی دیدار امام علی علیه‌السلام را دارد
15. عن أنس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: ثلاثة تشتاق إلیهم الجنّة: علیّ وعمّار و سلمان؛ انس از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت كرده است كه حضرت فرمود: بهشت در آرزوی دیدار سه تن به سر می‌برد: علی، عمار و سلمان.

حق امام علی علیه‌السلام بر عهده مسلمانان
16. عن جابر: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حق علیّ بن ابیطالب علی هذه الاُمّة كحقّ الوالد علی ولده؛ جابر از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت كرده كه حضرت فرمود: حق علی بن ابی‌طالب بر مسلمانان چون حق پدر است بر فرزندش.

محبت امام علی علیه‌السلام، نابودكننده گناهان
17. عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حبّ علیّ بن ابی طالب یأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب؛ از ابن عباس نقل شده كه رسول اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: دوستی علی بن ابی‌طالب گناهان را می‌خورد چنانچه آتش، هیزم را.

دوستی امام علی علیه‌السلام برائت از آتش
18. عن عمر بن خطاب: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حبُّ علی براءةٌ مِنَ النار؛ از عمر بن خطاب روایت است كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: محبت علی مایه دوری از آتش دوزخ است.

محبت امام علی علیه‌السلام عمل صالح است
19. عن معاذ بن جبل: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حبُّ علیّ بن ابیطالب حسنة لایضرّ معها سیّئةٌ، وبغضُه سیّئةٌ لاتنفع معها حسنة؛ معاذ بن جبل از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت می‌كند كه حضرت فرمود: محبت علی بن ابی‌طالب حسنه‌ای است كه با وجود آن، گناه زیان نمی‌رساند، و دشمنی او گناهی است كه با وجود آن، هیچ عمل نیكی سودی نمی‌بخشد.

امام علی علیه‌السلام دوست رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله
20. عن عائشة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله و هو فی بیتی لما حضره الموت؛ ادعوا لی حبیبی. فدَعَوتُ أبابكر، فنظر إلیه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله ثمَّ وضع رأسَه، ثمَّ قال: ادعوا لی حبیبی. فقلتُ: وَیْلَكُم اُدْعُوا له علی بن ابی‌طالب، فوالله ما یریده غیره، فلمّا رآه استوی جالساً، وخرج الثوب الّذی كان علیه، ثمّ أدخله فیه، فَلَمْ یَزَلْ یَحْتَضنُه حتّی قُبِضَ وَیدُه علیه؛ از عایشه نقل است كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله در مرضی كه بدان وفات یافت در بیت من بود كه فرمود: حبیب مرا به نزدم بیاورید. من (پدرم) ابوبكر را دعوت كردم. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بدو نگریست و آن‌گاه سر خود را بر بالین نهاد و همان سخن را تكرار كرده فرمود: حبیبِ مرا به نزدم بیاورید.
به حاضران گفتم: وای بر شما علی بن ابی‌طالب را نزد او آورید كه به خدا سوگند جز او كسی را نمی‌طلبد! چون علی را مشاهده كرد از بستر جدا شد و پوششی را كه بر رویش بود عقب زد و علی را در زیر آن برد و همچنان او را در آغوش داشت تا از دنیا رحلت كرد در حالی كه دستش بر بدن علی بود.

محبوب‌ترین مردم نزد رسول‌اكرمصلی‌الله‌علیه‌وآله
21. عن معاذ الغفاریة: كنت أنیساً لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله أخرج معه فی الأسفار، اقوم علی المرضی، واداوی الجرحی. فدخلت علی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله ببیت عائشه وعلی خارج من عندها،‌ فسمعته یقول لعائشه: إنَّ هذا أحبُّ الرجال إلیَّ وأكرَمهم عَلَیَّ، فَاعْرفی لی حقّه، وأكرمی مثواه؛ از معاذ غفاری روایت است كه گفت: من انیس و همدم رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله بودم به طوری كه با ایشان به سفرها می‌رفتم، و از سوی آن جناب بر بالای سر مریض‌ها حاضر می‌شدم، و جراحت زخم‌خوردگان را مداوا می‌كردم. روزی به دیدار پیامبر كه در بیت عایشه بود رفتم در این هنگام علی در خارج از منزل حضور داشت. شنیدم حضرت، سفارش علی را به عایشه می‌كرد و فرمود: این محبوب‌ترین مردان نزد من و
گرامی‌ترین آنها برای من است، پس به خاطر من حق او را بشناس و جایگاه او را گرامی بدار.

كامروایان رستاخیز
22. عن أمّ سلمة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علی وشیعته هم الفائزون یومَ القیامة؛ از امّ سلمه روایت شده كه پیامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: علی و پیروانش در روز قیامت رستگاران‌اند.

مَحرَم اسرار پیامبر صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله
23. عن سلمان: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: صاحبُ سرّی علی بن أبی طالب؛ از سلمان روایت است كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: صاحب سرّ من علی بن ابی‌طالب است.

بهترین راستگویان (صدیق اعظم)
24. عن داودبن بلال بن أجنحة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: الصدّیقون ثلاثة: حبیبُ النجّار، وحزقیل مؤمن آل فرعون، وعلی بن أبی طالب، والثالث أفضلهم؛ داود بن بلال بن اجنحه روایت كرده كه رسول اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: صدیقین سه نفرند: حبیب نجار، حزقیل مؤمن آل فرعون، علی بن ابی‌طالب كه از همه آنها با فضیلت‌تر است.

حامل لوای حمد
25. عن محدوج بن زید الذهلی ـ فی حدیث ـ : قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لعلیّ: ألا وإنّی اُخبِرُك یا علی أنَّ اُمتی أوّل الأمم یحاسبون یوم القیامة، ثمَّ اُبَشِّرك بانّك أوّل من یُدعی لقرابتك منّی ومنزلتك عندی فیدفع إلیك لوائی لواء الحمد وهو أوّل لواء یسار به بین السماطین ؛ آدم وجمیع خلق الله یستظلّون بظلّ لوائی یوم القیامة؛ مجدوج بن زید ذهلی در ضمن حدیثی نقل می‌كند كه رسول خدا ـ كه درود خدا بر او و خاندانش باد ـ ، به علی علیه‌السلام فرموده است: آگاه باش امتم نخستین امت‌هاست كه در رستاخیز محاسبه می‌شوند، بشارت باد كه تو به لحاظ قرابت و خویشاوندی كه با من داری و به جهت موقعیت و منزلتی كه پیش من داری اولین كس هستی كه خوانده می‌شوی و پرچم حمد من در اختیارت گذاشته می‌شود و آن نخستین پرچمی است كه در بین دو گروه به اهتزاز در می‌آید. همه آفریدگان، روز رستاخیز در سایه پرچم من‌اند.

منزلت علی علیه‌السلام نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله
26. عن عمران بن حصین: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیّ منّی و أنا منه، وهو ولیُ‌ كلّ مؤمن من بعدی؛ از عمران بن حصین روایت شده است كه پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: علی از من است و من از او هستم، و او سرپرست هر مؤمنی بعد از من است.

‌همانند هارون علیه‌السلام نسبت به موسی علیه‌السلام
27. عن عمر و أنس و جابر بن عبدالله و غیر هم: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیّ منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّه لا نبی (بعدی)؛ از عمر و انس و جابر بن عبدالله و غیر آنان روایت است كه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: نسبت علی به من همان نسبتی است كه هارون به موسی داشت منهای نبوت.

عینیت با پیامبر صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله
28. عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علی منّی بمنزلة رأسی من بدنی؛ از ابن عباس روایت شده كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: علی، به منزله سر از جسدم است.

چون ستاره صبح می‌درخشد
29. عن أنس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علی بن أبی طالب یزهر فی الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنیا؛ از انس روایت شده كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: علی بن ابی‌طالب در بهشت می‌درخشد چنان كه ستاره صبحگاهی بر اهل دنیا می‌درخشد.

علی علیه‌السلام درِ آمرزش الهی
30. عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیّ بن ابی‌طالب باب حطة، من دخل منه كان مؤمناً، و من خرج منه كان كافراً؛ از ابن عباس روایت است كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: علی بن ابی‌طالب باب حطه بنی اسرائیل است كسی كه از آن در وارد شود مؤمن است و كسی كه از او خارج گردد كافر است.

تقسیم‌گر آتش دوزخ
31. عن حذیفة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیّ قسیم النار؛ از حذیفه روایت است كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: علی تقسیم‌گر آتش دوزخ است.

نخستین گروه بهشتی
32. عن علی علیه‌السلام قال: أخبرنی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: ان اول من یدخل الجنة أنا و فاطمه و الحسن و الحسین. فقلت: یا رسول الله، صلی‌الله‌علیه‌وآله فمحبونا؟ قال: من ورائكم؛ از علی نقل است كه فرمود: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله به من فرمود: همانا نخستین گروهی كه به بهشت در آیند من و فاطمه و حسن و حسین می‌باشیم. پرسیدم: دوستداران ما چه موقعیتی دارند؟ فرمود: ایشان به دنبال سر شما وارد بهشت می‌شوند.

خدایا! دوستش بدار
33. عن انس بن مالك اهدی لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله طیر فقال: اللهمَّ ائتنی برجل یحبّه الله و یحبّه رسوله، قال أنس: فأتی علی فقرع الباب فقلت: إنَّ رسول الله صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله مشغول و كنت اُحبّ أن یكون من الأنصار ثم، إنّ علیّاً فعل مثل ذلك، ثم أتی الثالثة، فقال رسول الله صلی‌ الله ‌علیه‌ و آله: یا أنس أدخله فقد عَنَیْتُه فلمّا أقبل قال: اللهمَّ وال اللهمَّ وال؛ از انس بن مالك روایت شده: پرنده كباب شده‌ای برای رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله هدیه آوردند حضرت فرمود: خدایا مردی را برسان كه خدا او را دوست می‌دارد و پیامبر نیز او را دوست می‌دارد تا با من در خوردن این مرغ بریان شریك شود.
انس گوید: ناگهان علی در را كوفته تا بر پیامبر صلی‌ الله ‌علیه‌وآله وارد شود.
گفتم: رسول خدا صلی‌الله‌‌علیه‌‌وآله سرگرم كاری است و دوست داشتم شخصی كه می‌آید از انصار (مردم مدینه)باشد.
طولی نكشید بار دیگر علی در را به صدا در‌آورد، سومین بار نیز علی در را زد. در این هنگام پیامبر فرمود: در را باز كن كه من در دعایم او را قصد كردم. و چون علی به نزد رسول خدا رسید پیامبر اكرم گفت: خداوندا! دوستش بدار، خداوندا! دوستش بدار.

پیشوای اهل تقوا
34. عن عبدالله بن حكیم الجهنی: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: إنَّ الله عزوجل أوحی إلی فی علی ثلاثة أشیاء لیلة اُسری: إنّه سیّد المؤمنین، وإمام المتقین وقائد الغرّ المحجّلین؛ از عبدالله بن حكیم جهنی روایت شده كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: خداوندا! در مورد علی در شب معراج سه نكته را وحی فرمود: این كه او سید و سَرور مؤمنان و پیشوای پروا پیشگان و فرماندة سپید جبینان است.

علی علیه‌السلام در بهشت
35. قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: فاطمة وعل‍‍‍ی والحسن والحسین فی حظیرة القدس فی قبّة بیضاء سقفها عرش الرحمان عزّوجلّ؛ رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام در حظیرة قدس (جایگاه قدس) در گنبد سفید رنگی كه سقفش به عرش خداوندی منتهی می‌شود جای داده شده‌اند.

سهم علی از حكمت الهی
36. عن ابن مسعود: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: قُسِّمت الحكمة عشرة أجزاءٍ فأعطی علیّ تسعة وأعطی الناس جزءاً واحداً؛ از ابن مسعود روایت شده است كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: حكمت به ده بخش تفسیم شده كه نه جزء آن به علی اختصاص یافته است و یك بخش باقیمانده به بقیه مردم موهبت گردیده است.

علی علیه‌السلام و قرآن
37. عن أم سلمة، قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیٌّ مع القرآن، والقرآن مع علیّ، لایفترقان حتّی یردا علی الحوض؛ ام سلمه نقل می‌كند كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: علی با قرآن است، و قرآن با علی است، و از یكدیگر جدا نمی‌شوند تا آن‌كه در روز قیامت كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.

معیار ایمان و نفاق
38. عن أبی‌ذر: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیّ بابُ علمی، ومبیّن لاُمّتی ما أرسلت به من بعدی. حبّه ایمانٌ، وبغضه نفاق، والنظر الیه رأفة ومودّته عبادة؛ از ابوذر روایت است كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: علی دروازه دانش من است، و پس از من، تبیین كننده رسالتم (دین خدا) برای امتم خواهد بود؛ دوستی‌اش ایمان و دشمنی‌اش نفاق و دورویی است، و نگریستن به رخسارش از روی رأفت و مودت، عبادت است.

پیامبر و علی علیهما السلام از یك ریشه‌اند
39. عن سلمان: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: كنتُ أنا وعلیّ نوراً بین یدی الله عزّوجلّ معلّقاً، یسبّح الله ذلك النور ویقدّسه قبل أن یخلق الله آدم بأربعة(عشر) ألف عام، فلمّا خلق الله عزّوجلّ آدم ركب ذلك النور فی صلبه فلم نزل فی شیءٍ واحد حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب فجزء أنا و جزء علی؛ از سلمان فارسی روایت شده كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: من و علی در پیشگاه الهی به صورت نوری معلق بودیم، آن نور می‌كرد. تسبیح و تقدیس، خدا را (تسبیح یعنی تنزیه و گفتن سبحان الله. تقدیس یعنی خدا را بدون هر عیب و نقص دانستن) چهار (ده) هزار سال پیش از آن كه آدم را بیافریند. چون حضرت آدم را خلق كرد آن نور را در صلب او قرار داد، ما پیوسته با هم دریك چیز بودیم تا آن كه در پشت عبدالمطلب از یكدیگر جدا شدیم یك جزء آنمن و جزء دیگر آن علی شد.

نامیده شدن علی علیه‌السلام به امیر مؤمنان
40. عن حذیفة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: لو علم الناس متی سمّی علی أمیر المؤمنین ما أنكروا فضله، سمی أمیر المؤمنین وآدم بین الروح والجسد.قال الله عزّوجل: وإذ أخذ ربّك من بنی آدم من ظهورهم ذریّتهم وأشهدهم علی أنفسهم ألست بربّكم.
قالت الملائكة: بلی.
فقال تبارك وتعالی:‌ أنا ربّكم ومحّمد نبیّكم وعلی أمیركم؛ از حذیفه روایت شده كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: اگر مردم می‌دانستند از چه وقت علی، امیرمؤمنان نامگذار شده است، فضل و برتری‌اش را انكار نمی‌كردند. پس افزود: او امیر المؤمین نامیده شد در حالی كه آدم در هنگامه دمیدن روح در جسدش بود.
خداوند فرمود: و چون پروردگارت از پشت فرزندان آدم، پیمان گرفت و آنان را بر خودشان گواه كرد كه: آیا من پرورگار شما نیستم؟
فرشتگان گفتند: بلی.
پس خداوند متعال فرمود: من پروردگار شماو محمد پیامبرتان و علی امیر شماست.


احادیث برگرفته از كتاب (پرتویی از فضائل امیرمؤمنان، علی علیه‌السلام در حدیث) تألیف حضرت آیت الله صافی گلپایگانی می‌باشد.
طبقه بندی: امام علی (ع)،
[ دوشنبه 31 مرداد 1390 ] [ 01:45 ب.ظ ] [ Reza Siyadati ]
درباره وبلاگ

اَللّهُمَ صَلِّ عَلی علی بن مُوسَی الِّرِضاالمَرُتَضی اَلاِمامِ التَّقیِّ النَّقیِّ وَ حُجَتِکَ عَلی مَن فَوقَ الاَرضِ وَ مَن تَحتَ الثَّری اَلصِدّیقِ الشَّهیدِ صَلاةً کَثیرَةً تآمَّةً زاکِیَةً مُتَواصِلَةً مِتَواتِرَةً مُتَرادِفَةًکَاَفضَلِ ما صَلَّیتَ عَلی اَحَدٍ مِن اَولیائِکَ
(التماس دعا)
دنیا هنوز تشنه یک جرعه سیب توست
چشمش پی اجابت امن یجیب توست
لطفت نصیب هر دو جهان شد عجیب نیست
توآشناترینی و غربت نصیب توست !
دعای امام رضا برای فرزندش مهدی:
بارالها
اورا قائم منتظر قرار ده و او را با یاری قدرتمند و پیروزی نزدیک توانا کن،و او را وارث غرب و شرق جهان که برکتشان دادی قرار ده سنت پیامبرت را به او زنده کن تا هیچ حقی را به خاطر ترس از مخلوقی پنهان ندارد.یاورش را نیرو ده،ودشمنش را خوار،و هرکه با او بستیزد و مکر کند نابودکن
با سلام خدمت دوستان وهمراهان عزیزخوش آمدید.
از شما همراهان ودوستان خوب وشیفته آقا امام رضا خواهشمندم با ارائه نظرات خود مرا در رفع عیوب این وبلاگ یاری کنید.
لینکستان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات