امام رضا
اللهم عجل لولیک الفرج
امام موسی کاظم

* مصیبت برای شكیبا یكی است و برای بی تابی كننده دوتاست .(تحف العقول ، ص 437)

* كم گویی ، حكمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی كه آسایش نیكو و سبكباری و سبب تخفیف گناه است .(همان)

از شوخی خودداری كن زیرا شوخی جلوه معنوی تو را می زداید .(بحارالانوار ، ج 78 ، ص 321)

* مشورت با خردمند خیرخواه ، یمن و بركت و رشد و توفیق از جانب خداست ، چون خردمند خیرخواه به تو نظری داد ، مبادا مخالفت كنی كه مخالفتش هلاكت بار است .(همان)

* چیزی نیست كه چشمانت آن را بنگرد ، مگر آن كه در آن پند و اندرزی است .(بحارالانوار ، ج 78 ، ص 319)

* همانا برای خداوند بر مردم دو حجت است ، حجت آشكار و حجت پنهان ، اما حجت آشكار عبارت است از : رسولان و پیامبران و امامان ، و حجت پنهانی عبارت است از عقول مردمان .(تحف العقول ، ص 406)

* صبر بر تنهایی ، نشانه قوت عقل است ، هر كه از طرف خداوند تبارك و تعالی تعقل كند از اهل دنیا و راغبین در آن كناره گرفته و بدانچه نزد پروردگارش است رغبت نموده ، و خداوند در وحشت انیس اوست و در تنهایی یار او ، و در نداری توانگری او و در بی تیره و تباری عزت او .(بحارالانوار ، ج 78 ، ص 319)

* كم گویی ، حكمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی كه آسایش نیكو و سبكباری و سبب تخفیف گناه است .(همان)

* برای هر چیزی دلیلی باید ، و دلیل خردمند تفكر است ، و دلیل تفكر خاموشی .(تحف العقول ، ص 406)

* به راستی كه با ارزش ترین مردم كسی است كه دنیا را برای خود مقامی نداند ، بدانید بهای تن شما مردم ، جز بهشت نیست ، آن را جز بدان مفروشید .(همان)

* بهترین چیزی كه به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید ، بعد از شناختن او ، نماز و نیكی به پدر و مادر و ترك حسد و خودبینی و به خود بالیدن است .(همان)

* خداوند بهشت را بر هر هرزه گوی كم حیا كه باكی ندارد چه می گوید و یا به او چه گویند حرام گردانیده است .(همان)

* از كبر و خودخواهی بپرهیز ، كه هر كسی در دلش به اندازه دانه ای كبر باشد ، داخل بهشت نمی شود .(تحف العقول ، ص 425)

* همنشینی با اهل دین ، شرف دنیا و آخرت است .(تحف العقول ، ص 420)

* بپرهیز از معاشرت با مردم و انس با آنان ، مگر این كه خردمند و امانت داری در میان آنها بیایی كه ( در این صورت ) با او انس گیر و از دیگران بگریز ، به مانند گریز تو از درنده های شكاری .(همان)

* مؤمن همانند دو كفه ترازوست ، هرگاه به ایمانش افزوده گردد ، به بلایش افزوده گردد .(همان)

* نماز نافله راه نزدیك شده هر مؤمنی به خداوند است .(تحف العقول ، ص 425)

* بپرهیز از معاشرت با مردم و انس با آنان ، مگر این كه خردمند و امانت داری در میان آنها بیایی كه ( در این صورت ) با او انس گیر و از دیگران بگریز ، به مانند گریز تو از درنده های شكاری .(همان)

* ندا كننده ای در روز قیامت ندا می كند : آگاه باشید ، هر كه را بر خدا فردی است برخیزد ، و برنمی خیزد ، مگر كسی كه گذشت كرده و اصلاح بین مردم نموده باشد ، پس پاداشش با خدا خواهد بود .(همان)

* كمك كردنت به ناتوان از بهترین صدقه است .(تحف العقول ، ص 437)

* سختی ناحق را آن كس شناسد كه بدان محكوم گردد .(تحف العقول ، ص 437)

*هرگاه مردم گناهان تازه كنند كه نمی كردند ، خداوند بلاهایی تازه به آنها دهد كه به حساب نمی آوردند .(همان)
طبقه بندی: امام کاظم (ع)،
[ دوشنبه 6 تیر 1390 ] [ 09:51 ب.ظ ] [ Reza Siyadati ]

یزید بن سلیط گوید: هنگامی كه موسی بن جعفر (ع) وصیت می فرموده ده تن را گواه گرفت: ابراهیم بن محمد جعفری، اسحاق بن جعفر بن محمد، جعفر بن صالح، معاویه جعفری، یحیی بن حسین بن زیدبن علی، سعد بن عمران انصاری، محمدبن حارث انصاری، یزید بن سلیط انصاری، محمد بن جعفر بن سعد اسلمی كه نویسنده ی وصیت نامه اول بود، ایشان را گواه گرفت بر این كه: او گواهی می دهد كه شایسته ی پرستشی جز خدای یكتای بی نیاز نیست و محمد (ص) بنده و فرستاده ی اوست و قیامت بدون شك آمدنی است و خداوند مرگان را زنده خواهد كرد و زندگی بعد از مرگ حق است و وعده ی خداد حق است و حساب و قصاص حق است و داوری حق است و ایستادن در برابر خداوند عزَوجل در قیامت حق است و آن چه را حضرت محمد (ص) برای مردم آورده حقَ حق است و آن چه را روح الامین نازل كرده است حق است.

بر این عقیده زندگی كردم و با این اعتقادات می میرم و بر این عقیده بعد از مرگ زنده خواهم شد.

موضوع اصلی در وصیت امام موسی بن جعفر(ع)

موضوع اصلی در وصیت نامه ی امام موسی بن جعفر (ع) مسأله ولایت و سرپرستی است. بحث ولایت مهم تر از بحث وصایت می باشد. در این وصیت نامه، ولایت به تمام معنا توضیح داده شده و حرف اصلی امام (ع) در آن شرایط حساس با تعداد فرزندان و مسائل خاص آنان از قبیل فقر مالی، حسادت، تبانی با حكومت و . . . بحث ولایت است.

عبدالله بن محمد جعفری گوید: عباس بن موسی برادر امام رضا (ع) به ابن عمران قاضی گفت : درون این نامه برای ما گنج و جواهر است و او می خواهد همه را برای خود بردارد و به ما چیزی ندهد و هر چه را پدرمان باقی گذارده، برای خود برداشته است و ما را با فقر و تنگدستی رها نموده است.

سفارشات حضرت به فرزندانشان

در تحف العقول آمده است كه او به یكى از فرزندانش چنین سفارش مى‏كرد: اى فرزندم، مبادا كه خداوند تو را در حال ارتكاب معصیتى ببیند و مبادا تو را در جایى كه فرمان داده (در میان بندگان صالح نبیند.) خود را در عبادت حق، مقصر بدان، زیرا خداوند آن گونه كه باید، عبادت نشده است. و بپرهیز از كم حوصلگى و تنبلى كه این دو صفت، تو را از بهره (نعمت) دنیا و آخرت محروم مى‏كنند .

امام موسی کاظم

امام كاظم علیه السلام در وصیتى به هشام بن حكم مى‏فرمایند: اى هشام، اگر در دستت گردویى بود و مردم آن را گوهر خواندند مغرور مشو كه براى تو سودى ندارد، زیرا تو مى‏دانى آنچه در دست دارى گردو است . و اگر در دست ‏خود گوهرى داشتى و مردم آن را گردو خواندند گفته آنان به تو ضرر نمى‏رساند، زیرا تو مى‏دانى كه گوهر دارى . اى هشام، ملایمت را پیشه كن كه ملایمت‏ خوش ‌یمن، و خشونت و بدرفتارى نحس و شوم است و نیكى و خُلق نیكو، خانه را آباد و روزى را زیاد مى‏كند كه خداى فرموده است: پاداش نیكى، نیكى است همه مردم - چه مؤمن و چه كافر - مشمول این قاعده‏اند . هر كس به تو نیكى كرد بر تو است كه كار او را جبران كنى و اگر همان‏گونه كه درباره‏ات احسان كرده‏اند احسان كنى، كارى نكرده‏اى، بلكه فضل، از آن كسى است كه ابتدائا احسان كند .

مؤمن همچون ترازو می باشد!

مؤمن همانند دو كفه ترازوست كه هرچه بر ایمان او افزوده شود، گرفتارى‏اش فزونى گیرد. حُسن مجاورت، نیازردن همسایه نیست، بلكه صبر بر آزار همسایه است . برترى فقیه و دانشمند بر عابد، همانند برترى خورشید بر سایر ستارگان است . و نیز فرمود: روز قیامت منادى ندا مى‏دهد: هر كس كه بر خداوند حقى دارد برخیزد، تنها، كسى كه برمى‏خیزد شخصى با گذشت و مصلح است كه پاداش او با خداست . پس فرمود: بخشنده و خوش‏خو در حمایت ‏خداوند است و خدا او را تا ورود به بهشت همراهى مى‏كند . پدرم پیوسته مرا به سخا و حُسن خلق سفارش مى‏كرد تا وفات یافت .


منابع:

- عیون اخبار الرضا، ج1ص24و25

- اصول کافی،ج2،ص96-99

- علی بن موسی الرضا(ع)، نوشته مرضیه محمد زاده
طبقه بندی: امام کاظم (ع)،
[ دوشنبه 6 تیر 1390 ] [ 09:43 ب.ظ ] [ Reza Siyadati ]
درباره وبلاگ

اَللّهُمَ صَلِّ عَلی علی بن مُوسَی الِّرِضاالمَرُتَضی اَلاِمامِ التَّقیِّ النَّقیِّ وَ حُجَتِکَ عَلی مَن فَوقَ الاَرضِ وَ مَن تَحتَ الثَّری اَلصِدّیقِ الشَّهیدِ صَلاةً کَثیرَةً تآمَّةً زاکِیَةً مُتَواصِلَةً مِتَواتِرَةً مُتَرادِفَةًکَاَفضَلِ ما صَلَّیتَ عَلی اَحَدٍ مِن اَولیائِکَ
(التماس دعا)
دنیا هنوز تشنه یک جرعه سیب توست
چشمش پی اجابت امن یجیب توست
لطفت نصیب هر دو جهان شد عجیب نیست
توآشناترینی و غربت نصیب توست !
دعای امام رضا برای فرزندش مهدی:
بارالها
اورا قائم منتظر قرار ده و او را با یاری قدرتمند و پیروزی نزدیک توانا کن،و او را وارث غرب و شرق جهان که برکتشان دادی قرار ده سنت پیامبرت را به او زنده کن تا هیچ حقی را به خاطر ترس از مخلوقی پنهان ندارد.یاورش را نیرو ده،ودشمنش را خوار،و هرکه با او بستیزد و مکر کند نابودکن
با سلام خدمت دوستان وهمراهان عزیزخوش آمدید.
از شما همراهان ودوستان خوب وشیفته آقا امام رضا خواهشمندم با ارائه نظرات خود مرا در رفع عیوب این وبلاگ یاری کنید.
لینکستان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات